Omgaan met agressie, conflicten en intimidatie

Een intensieve, confronterende en inspirerende training van 3 dagen (2 opeenvolgende dagen basistraining en een vervolgtraining van 1 dag) in het herkennen van- en reageren op verschillende vormen van geweld.

Daarnaast is teamgericht maatwerk mogelijk. 

De training wordt verzorgd door Frank van As en een co-trainer/coach/acteur.

 

doelgroep

Medewerkers die bij de uitvoering van hun werk te maken hebben met conflictsituaties, intimidaties, verbaal en/of fysiek geweld en de gevolgen hiervan. Deze situaties kunnen zich voordoen in contacten met klanten, publiek, bezoekers, collega’s e.d.

De training richt zich op communicatieve processen en vaardigheden die voor een groot deel los staan van specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde, maar wel een belangrijke invloed hebben op de wijze waarop medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. 

 

doel

herkennen en beoordelen van conflictsituaties en het kiezen van de juiste aanpak

onderscheiden van verschillende vormen van agressie en hier adequaat op reageren

verwerven van inzicht en vaardigheden in verschillende gespreksvormen

herkennen, erkennen en oplossen van storingen in de communicatie

inzicht in persoonlijke reacties op agressie en geweld

inzicht in het verwerkingsproces na het meemaken van agressie en geweld

 

inhoud

basiscommunicatie, patronen, misverstanden, slecht nieuws, conflicten

vormen van agressie en geweld (m.n. vanuit frustratie en gerichte intimidatie)

innerlijke processen bij het meemaken van agressie (ondermeer angst en lichamelijke reacties)

handvatten bij optreden tegen verschillende vormen van agressie

geldend protocol en wijze van toepassen van procedures (optioneel)

de-escalerende vaardigheden en ordegesprekken

onderhandelvaardigheden (waar zinvol een conflict ombuigen naar een onderhandelkwestie)

zelfcontrole en het hanteren van agressie in de interactie (van emotioneel naar professioneel)

eigen stijl van omgaan met agressie en geweld

elkaar en de leiding aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden

niet-functionele gedachten/emoties relativeren (RET)

proces van verwerking na het meemaken van agressie en geweld

sociale steun, collegialiteit en veiligheidsgevoel

 

verwachte resultaten

Na afloop van de training bent u (beter) in staat om:

(dreigende) conflictsituaties en escalatie in een vroeg stadium te herkennen

onderscheid te maken tussen aspecten in de interactie die wijzen op frustratie-agressie en aspecten die worden bepaald door intimidatie, provocatie, manipulatie en bedreiging

weloverwogen en adequaat te reageren op verschillende vormen van agressief gedrag

slecht nieuws op een tactvolle wijze te brengen

waar zinvol een conflictsituatie om te buigen naar een onderhandelkwestie

klanten, publiek, bezoekers, collega’s en leiding respectvol aan te spreken op gedrag en verantwoordelijkheden

gericht (verder) te werken aan uw persoonlijke ontwikkelpunten

 

Frank van As, mei 2018

INFO & CONTACT

info@aspectief.nl

06 5109 6331

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzenden